Muafiyet Raporu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nca yayımlanan ve 15 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe giren TMGDK YÖNERGESİ gereğince TMFB sahibi işletmeler, TMGD hizmeti almaktan muaf olabilirler. ULUS TMGD olarak tesisinizi inceleyerek muafiyet durumunuzu belirten bir rapor hazırlayarak ilgili birimlere başvurunuzu sağlamaktayız.


Tehlikeli maddeler ile iştigal eden firmalar, gerekli şartlar sağlandığı durumda tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı (tmgd) hizmetinden muaf tutulmaktadırlar. Ulus TMGD olarak, sizleri gereksiz maliyet ve zaman kaybına maruz bırakmadan, danışmanlık hizmeti hususunda tespitinizi yapıyoruz.