Entegre Atık Yönetimi Danışmanlığı

Atık Yönetimi Nedir?

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.


Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.


Entegre Atık Yönetimi: Atık Yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanmasıdır.


Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerden kaynaklanan tehlikeli, tehlikesiz atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları düzenleyen Atık Yönetimi Yönetmeliği İle Bazı Tehlikesiz Atıkların Yönetimi’ne yönelik esasları düzenleyen Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca; tehlikeli ve tehlikesiz atık üreticileri “3 Yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planı” hazırlamakla yükümlü tutulmuşlardır.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından formatı hazırlanan “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” faaliyetleri sonucu tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi olan işletmeler tarafından hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.


Atık Yönetimi;

  • Atığın tanımlanması,
  • Tesis içinde sorumlusunun belirlenmesi,
  • Kaynağında azaltılması,
  • Kaynağında ayrı toplanması,
  • Geçici depolama sahasının belirlenmesi,
  • Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine nakliyesi,
  • Atığın oluşumundan lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine nakliyesinde kadar olan sürecin takip edildiği, konuyla ilgili personellere eğitimlerin verildiği,
  • Yasal izin başvurularının yapıldığı (atık yönetim planı, geçici depolama izni gibi) bir süreçtir.


ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.  uzman kadrosuyla Entegre Atık Yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.