Doğaya Yeniden Kazandırma Planları

Doğaya Yeniden Kazandırma projeleri


Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” ilgili hükümleri gereğince; maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topografik özellikleri değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ıslah edilmesi, çevre ile uyumlu hâle getirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması işlemlerinin tümünü kapsayan ve düzenleyen rapordur. Firmamız Ulus Mühendislik uzman kadrosu ve Çevre Sektöründeki deneyimi ile Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması işlerini yürütmektedir.

Ulus Mühendislik ; T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2016 yılında 286 nolu ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiş bir olarak aşağıdaki konularda faaliyetler göstermektedir.