Akustik Rapor

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğinin Ek-I listesinde ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-VII’sindeki işletmelerin; “Planlanan ve ÇGDY Yönetmeliği Ek-VII’de Bulunan Faaliyetler Için Akustik Rapor Formatı”na uygun rapor hazırlamakla yükümlüdürler. Akustik Rapor, yapı ruhsatı aşamasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında istenen belgedir. Akustik Raporda, bir bina projesindeki yapı elemanlarının yönetmeliğe göre asgari olarak sağlaması gereken akustik performans değerleri saptanır. Sınır değerlerin saptanmasını takiben, verilen projedeki yapı elemanlarının sağlayacağı akustik performans değerleri analiz edilir. Analiz sonucu elde edilen değerler ile yönetmeliğe göre saptanan sınır değerler kıyaslanarak verilen projenin hangi Akustik Sınıf değerlerini karşıladığı raporlanır.

Akustik Çeşitleri:

Bina Akustiği

Hacim Akustiği

Çevresel Gürültü Haritalandırılması

Akustik Raporlama

Akustik Proje

Akustik Ölçüm

Gürültü ve Titreşim Kontrolü

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. olarak Akustik raporlama sürecinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.