Hava Modellemesi

Ülkemizde planlanan faaliyetler “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında hava kirliliği seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslararası kabul görmüş hava kalitesi dağılım modellerinden AERMOD Hava Kalitesi Modeli ÇED sürecinde kullanılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür.


Çevresel Etki Değerlendirme Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından istenilen; emisyon ölçüm raporlarında yapılması gereken “Hava Kalitesi Modellemesi” uluslararası onaylanmış ve ülkemizce kabul edilen güncel lisanslı AERMOD Hava Kalitesi Model programı ile konusunda uzman çalışma arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır.


ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ olarak hava modelleme hazırlama konusunda hizmet vermekteyiz.