Hidroloji Ve Hidrojeoloji Raporu

Hidrolojik – Hidrojeolojik Etüt Çalışması sahada numune alma, kuyu, depo, Çeşme gibi su yapılarının tespiti, bu yapılardaki su kullanımının amaçları, miktarları, yüzey suyu ölçümleri, su bütçesi hesapları, gözlem amaçlı ve su temin kuyularının açılması, kuyularda akifer testlerinin gerçekleştirilmesi, olası kirletici potansiyeline göre çalışma alanında yeraltı suyu akım modellemesi çalışmaların raporlanması şeklinde olur.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED raporları kapsamında, DSİ tarafından veya Özel kapsamda verilen görüşlere istinaden Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilebilmektedir.


Ek-1 ve Ek-2 kapsamındaki ÇED Raporları ve Proje Tanıtım dosyasında eklerinde sunulmak üzere Hidrolojik – Hidrojeolojik Etüt Raporu ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ tarafından hazırlanmaktadır.