Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda en çok duyduğumuz kavramlardan bir tanesidir. Nüfusun artmasına paralel olarak sanayileşmenin artması söz konusu olurken; öte yandan bu durum doğal kaynakların kontrolsüz ve daha hızlı kullanılmasına neden olmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı bu kaynakların daha kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak ve doğaya verilen zararı en aza, hatta sıfıra indirmeyi amaçlayan bir Çevre Politikasıdır.


Sürdürülebilirlik, yeryüzünde bulunan bütün canlıların sürekli var olabilmesini sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamaktadır. Burada en büyük amaç, kendi yaşam konforumuzu kontrol altına alarak, bilinçli davranarak ve gelecek nesillerinde en az bizim kadar yararlanabileceği, kaynaklarını kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanabileceği, içinde sağlıklı ve huzurlu yaşayabileceği bir dünya ve gelecek elde etmektir. Bu nedenle yapılan ve yapılacak olan her çalışmanın doğa ile uyumlu, entegre olması esastır. Hem bireysel hem kurumsal olarak yapılan hiçbir çalışma, doğanın dengesinin bozulmasına neden olmamalıdır; aksine bu dengenin kalıcı olmasına doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma ve Sürdürülebilir Çevre dengesini en iyi şekilde kurma, uygulama ve koruma esasına uygun çalışmalar yapılmalıdır.


Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.


Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesidir.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı başlığı altında verdiğimiz hizmetler şu şekildedir:

 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Kurumsal Dönüşüm- Sürdürülebilirlik stratejisi Oluşturma
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
 • Çevresel ve Sosyal Performans İzleme Sistemi
 • Entegre raporlama- Entegre faaliyet raporu
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme Çalışmaları
 • Paydaş Paneli Oluşturulması
 • Kurumsal Gönüllülük Programı
 • Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
 • Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması


Eğitimler

 • Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Eğitimleri
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi
 • Kurumsal Gönüllülük Programı Eğitimi
 • Sorumlu Satınalma Eğitimi
 • Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik
 • Entegre Raporlama
 • Üst Yönetim Bilgilendirmeleri
 • İklim Değişimi Yönetimi
 • Sera Gazı Emisyonları Yönetimi
 • Su Yönetimi (ISO 14046)
 • Proje Yönetimi
 • Gamification
 • Stratejik Planlama Eğitimi
 • ISO 20121:2012 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Sistemi Eğitimi
 • ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Eğitimi
 • İsteğe bağlı özel eğitimler