14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 - Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

ISO 14001; hammaddeden, tüketiciye sunulan son ürüne kadar olan sürecin her evresinde çevresel etmenlerin gerekli tedbirlerle kontrol altına alınarak çevreye verilebilecek zararların asgari düzeye indirilmesini sağlayan bir standartlar bütünüdür.

Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

Ne işe yarar?

  • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını,
  • Çevresel performansın artırılmasını,
  • Uluslararası rekabette avantaj sağlamasını,
  • Firma itibar ve pazar payının artırılmasını,
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını,
  • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza  vb. olayların  azaltılmasını,
  • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını,
  • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanmasını,
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılmasını,
  • Global pazarda kabul edilebilirliği sağlamaktadır.