Çevre Hukuku Teknik Danışmanlığı

Çevre Hukuku Teknik Danışmanlığı, İşletmelere yürütmekte oldukları ya da hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetlerinde Çevre Hukuku konusunda destek verilerek, doğruluğu kabul görmüş ve hukuksal olarak sorun teşkil etmeyecek çözüm yöntemleri sunmaktır.


Çevre mevzuatında yer alan yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sonrasında, çevre kirliliğine neden olabilecek ve çevre kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler gereğince, Çevre Danışmanlık Hizmeti izne ve denetime tabidir.


Bu çerçevede, ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. olarak,  kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin  mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrolü, işletme adına izin ve lisans belgelerine başvurmak, başvuru sonrasında konu hakkında teknik bilgi ve raporları hazırlayıp sunmak hizmetlerini vermekteyiz.