Temiz Üretim Planı Danışmanlığı

Temiz üretim genel olarak çevreyi koruma amacına hizmet etse de bu tedbirlerden yalnızca çevre istifade etmemektedir. Tüketicileri için de çok faydalı olan amaçlar söz konusudur. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların hepsi daha temiz ürünlere ulaşmayı da sağlamaktadır. Üretim sürecinde zararlı hammaddelerin kullanımının önüne geçilmesi, ortaya çıkacak ürünlerin de daha temiz olmasını sağlamaktadır. Ürün tasarlarken kullanımının da düşünülerek gerçek hayata uyumlu şekilde düşünülmesi ve çevreye en az zarar verecek tarzda üretilmesi gerekir.


Kaynakların sürdürülebilirlik ilkesine göre kullanılması, çevrenin en az oranda tahrip edilmesi, üretim süreçlerinin minimal düzeyde zararla geçirilmesi hususlarına dikkat edilmektedir. Temiz üretim ile kaynakların verimliliği artırılmaktadır. Ürünlerin üretim sürecinden tüketime ve daha sonra geri dönüşümü ile yeniden üretim sürecine dahil edilmesine kadarki tüm proseslerde çevresel etkilerinin elemine edilmesi temiz üretimin amaçlarından biridir.


Elbette atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasını ifade eden sürdürülebilirlik konusu da temiz üretimin eko-verimliliğin ana hedefleri arasında olmaktadır. Çevre danışmanlığı kapsamında ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ tarafından yürütülen en önemli hizmetlerden biri olan atık yönetim planı, bu hedefe yönelik çalışmalar yapılmasını öngörür.