Seveso - Büyük Kazaların Önlenmesi Direktifi

SEVESO başlığı altında İşletmecinin Genel Yükümlülükleri ve bu konu hakkındaki hizmetlerimiz şu şekildedir:

 • Bildirimler (BEKRA)
 • Kazaların Belirlenmesi
 • Kantitatif Risklerin Değerlendirilmesi
 • Risk Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanması
 • Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesinin Belirlenmesi
 • Domino Etkisinin Belirlenmesi
 • Büyük Kaza Önleme Politikasının Hazırlanması
 • Güvenlik Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Patlamadan Korunma Dokümanında Bulunan Zone Haritalarının Eklenmesi
 • Güvenlik Raporunun Yazılması
 • Acil Durum Planlamalarının Yapılması
 • Kamuoyu Bilgilendirilmesi


Ulus Çevre olarak sizlere bu alanda hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.