9001 Kalite Yönetim Sistemi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

*İhtiyaç duyulan  sistem danışmanlığı ayrı veya entegre olarak verilebilmektedir.


Belge Nasıl Alınır?

  • İşletme/organizasyon hedef ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • ISO sisteminin kurulması
  • ISO standartlarını iş süreçlerine uyumlu hale getirme
  • Akredite bir ISO belgelendirme kuruluşuna başvuru
  • Organizasyonun ISO standartlarına uygunluğun denetlenmesi
  • Kontrol ve denetleme sürecinin tamamlanması
  • Belgenin alınması

Başarılı bir başvuru ve denetim sürecinin ardından alınan ISO 9001-45001-14001 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Alınan bu belgeler için yılda 1 kez gözetim denetimleri düzenlenir.

Her 3 yılda bir yeni kontrol ve denetimler uygulanır. 


Sistem Nasıl Kurulur?

Sistem kurmanın birinci aşaması eğitimdir.

Öncelikle, şirketlerdeki yönetim sistemi sertifikasyonunuzdan sorumlu kişi veya kişilerin bir ISO temelleri eğitim kursuna ve iç denetçi kursuna giderek eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimin akredite edilmiş eğitim firmalarından alınması son derece önemlidir.


Sistem kurmanın ikinci aşaması bir yönetim sistemi kurmaktır

Bu aşamada genel olarak şirket hedeflerine bağlı kalınarak hedefler belirlenir. Mevcut işte neyin eksik olduğunun tespiti için önemli bir aşamadır. 

Prosedür, talimat gibi uygulamaların tarifi ve sahiplendirilmesi de ikinci aşama olan yönetim sistemini kurma aşamasında gerçekleşir.


KYS kurmanın üçüncü aşaması uygulamaların takibi ve denetimidir.

Uygulamaların takibi ve denetim süreci standardın zorunlu kıldığı maddelerden oluşmakla birlikte yasal şartlar ve şirket politikaları doğrultusunda oluşmaktadır.


KYS kurmanın son aşaması düzeltme ve iyileştirmedir.

Kalite yönetim sisteminde hem iç denetimler hem de kurumun belirlediği diğer yöntemlerle birlikte sistemde meydana gelen aksaklıklar için düzeltici veya iyileştirici çalışmalar yapılmaktadır. 


Bir belgelendirme kuruluşuna başvurmak ISO belge alımındaki son aşamadır. ISO belgesi almak için yetkili bir belgelendirme firmasına başvurmak gerekir. 

Yetkili belgelendirme firmalarından kasıt, belgeyi veren firmanın akredite olmasıdır.

Başvuru yapıldıktan sonra denetim tarihi alınır ve denetim gerçekleştikten sonra başarılı olunması halinde belge alınır.9001 Kalite Yönetim Sistemi

9001 Kalite Yönetim Sistemi

9001 Kalite Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

14001 Çevre Yönetim Sistemi

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi