Proje Tanıtım Dosyası (PTD/Ek-2)

Ulus Mühendislik firmamız tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‘nin Ek-2 listesi “Seçme Eleme Kriterleri Uygulanmasına Tabi Bir Projeler” ve Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 listesinde belirtilen tüm projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak “ÇED Gerekli Değildir” alınmaktadır. 

Ulus Mühendislik ; T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2016 yılında 286 nolu ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiş bir olarak aşağıdaki konularda faaliyetler göstermektedir.