KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Ve Kısıtlaması) Danışmanlığı

Yönetmelikte belirtilen amaç insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arz eden firmaları kapsamaktadır. İmalatçılar, ithalatçılar ve alt kullanıcılar, insan sağlığını ya da çevreyi olumsuz etkilemeden maddelerin üretilmesini, piyasaya arzını ya da kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.


Deneyimli Kimyasal madde değerlendirme uzmanlarımızla ön kayıtları yaparak süreci yönetmekteyiz.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30105 sayılı ve 23 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik) kapsamında; 1 ton/yıl kimyasal madde (kendi halinde, karışım içinde veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen, tehlikeli olsun ya da olmasın) üreten veya ithal edenlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden, ön-MBDF (Madde Bilgisi Değişim Formu) kaydını yaptırması zorunludur.


Bu bağlamda; kimyasallarınızın, ön kaydının yapılabilmesi için ekte gönderilen tablonun doldurularak tarafımıza iletilmesi, gerekmektedir. Bu yönetmelik kimyasal maddeyi ithal eden ve üretenleri kapsamaktadır.


Kimyasalların ön kaydını takip eden süreçte (01.01.2021-31.12.2023) yönetmelik kapsamında yapılacak olan aşağıda listelenen tüm işlemler, bünyemizde yer alan Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız tarafından talebiniz doğrultusunda ek olarak hizmet verilecektir.


ULUS Çevre olarak; ithal ettiğiniz kimyasalların kayıt altına alınması sürecinde tek temsilcilik hizmeti sağlamaktayız, ithal edilen kimyasalların kayıt altına alınabilmeleri; Türkiye’de kayıt edilebilmeleri, mevzuatlar gereği ancak Türkiye’de ki yerleşik firmalar tarafından sağlanabilir.


Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği Kapsamında Verilen Danışmanlık Hizmetlerimiz;

 1. Ön İnceleme: İthalat ve/veya imal edilen ürünlerin tonaj ve kapsamlarının incelenmesi
 2. Kayıt ve/veya Kapsam dışı olanlar için “KKDİK MUAFİYET DEKLARASYONU” hazırlanması
 3. Ön-kayıt (Ön-MBDF)
 4. Maddelerin aynılığı, analitik tanımlaması
 5. Veri toplama ve değerlendirme
 6. Veri boşlugu analizi
 7. Test Stratejisi belirlenmesi ve veriden feragat (data waiving)
 8. QSARs, Veri tahmini ve değerlendirmesi
 9. Risk Degerlendirmesi ve Kimyasal Guvenlik Degerlendirmesi
 10. Kimyasal Guvenlik Raporu hazirlanmasi ve KDU onayı
 11. Tam KKDIK Kayıt Dosyası Hizmetleri
 12. Daimi danışmanlık anlaşması yapılan firmaların konsorsiyumlarda temsili
 13. 3. Taraf temsilcilik” hizmetleri
 14. Alt Kullanıcı için, tedarikçilerden kayıt deklerasyonu temin edilmesi.
 15. Kayıt sonrası, Bakanlık ve Konsorsiyum için bilgi güncelleme yapılması.
 16. genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
 17. Güvenlik Bilgi Formu (SDS) hazırlama
 18. KKDİK talep