Sıfır Atık Sistem Kurulumu Danışmanlığı

SIFIR ATIK NEDİR?

Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımdır.


NEDEN SIFIR ATIK?

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.


Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açar; sonuçta da geçmişe nazaran daha çok atığın oluşmasına neden olur. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olur.


Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınmalı ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanmalıdır.


SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan yönetim sistemidir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” kurmakla yükümlü , yönetmeliğin Ek-1 listesindeki yerler; temel,seviyede “Sıfır Atık Belgesi” almak zorunda olup, gümüş, platin ve altın seviyede belge almak istemeleri durumunda başvurular yapılmaktadır.


SIFIR ATIK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER


ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. olarak genç, dinamik ve tecrübeli kadromuz ile sizlere sunduğumuz hizmetler;

 1. Mevcut Durum Analizi
 2. İhtiyaç Analizi Belirleme
 3. Atık Azaltımı ve Önleme Çalışmaları
 4. Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
 5. Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurma
 6. Kayıt Altına Alınan Atıkların ve Yapılan Faaliyetlerin Sisteme Girişleri
 7. Belgelendirme Başvuruları“Sıfır Atık Yönetmeliği” Ek-1’de Belirtilen Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi


A) Mahalli İdareler İçin Uygulama Takvimi


Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi GerekenlerSisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih
1.GRUP
 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri
   
  250.000 Nüfus ve üzeri
31 Aralık 2020
2.GRUP
 • Büyükşehir İlçe Belediyeleri
   
  250.000 Nüfus altı

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri
   
  İl Merkez İlçe Belediyeleri

 • Belediye Birlikleri

31 Aralık 2021

3.GRUP

 • Büyükşehir Dışındaki İl, İlçe, Belde Belediyeleri
   
  İl Merkez İlçe Belediyeleri Dışındaki Diğer Belediyeler

 • İl Özel İdareleri
   
  Mücavir Alan Dışı

31 Aralık 2022


B) Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi


Sıfır Atık Yönetim Sistemine Geçmesi Gerekenler

Sisteme Geçişlerin Tamamlanması için Son Tarih

1.GRUP

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

1 Haziran 2020

2.GRUP

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Havalimanları

 • Limanlar

 • İş merkezi ve Ticari Plazalar
   
  100 ve üzeri ofis/büro kapasiteli

 • Alışveriş Merkezleri
   
  5000 metrekare ve üzeri

 • ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 Listesinde Yer Alan

 • Sanayi Tesisleri

 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar
   
  250 ve fazla öğrencisi bulunanlar

 • 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler

 • Sağlık Kuruluşları
   
  100 yatak ve üzeri kapasiteli

 • Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

 • 300 ve üzeri konuta sahip siteler

 • Zincir marketler

31 Aralık 2020

3.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri
   
  1000-4999 metrekare

 • İş Merkezi ve Ticari Plazalar
   
  20-99 arası ofis/büro kapasiteli

 • Tren ve Otobüs Terminalleri

 • ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri

 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar
   
  50-249 arası öğrencisi bulunanlar

 • 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

 • Sağlık Kuruluşları
   
  50-99 arası yatak kapasiteli

31 Aralık 2021

4.GRUP

 • Alışveriş Merkezleri
   
  1000 m2’den az

 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar;
   
  50’den az öğrencisi bulunanlar

 • 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler

 • Sağlık Kuruluşları
   
  50’den az yatak kapasiteli

31 Aralık 2022