Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklarının Yönetimi
Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklarının Yönetimi

Sanayi üretimi basit mantıkla, üretimi gerçekleştireceğiniz birtakım ham maddelerin, doğal kaynak dediğimiz hava su ve enerji ile birtakım işlemlere proseslere, makina alet edevat vb. ile tabi tutulduktan sonra istenilen ürünün elde edilmesidir.

ÜLKEMİZDEKİ ATIK PİL YÖNETİMİ
ÜLKEMİZDEKİ ATIK PİL YÖNETİMİ

2004 yılında Atık pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin yayınlanması ile birlikte pil üretici/ithalatçısı firmalarına piyasaya sürdükleri pillerin belirli miktarı için toplama yükümlülüğü getirildi. Ülkemizin coğrafyasının geniş olması ve firmaların bu konuda bireysel hareket etmesinin zorluğu nedeniyle Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), pil ithalatçılarının katılımıyla 26 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuştur.

KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. KKDİK Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

Kurulacak ya da Kurulmuş Olan Tesislerin Çevre Mevzuatı Gereği Alması Gereken Belgeler
Kurulacak ya da Kurulmuş Olan Tesislerin Çevre Mevzuatı Gereği Alması Gereken Belgeler

Kurulma planı yapılan veya kurulu düzende üretim faaliyetinde bulunan tesislerin çevre mevzuatı gereğince alması gereken bazı zorunlu belgeler bulunmaktadır. Bunlar öncelikle Çevresel Etki Değerlendirme görüşü, Çevre İzin ve Lisans belgesi ve atık yönetim planı onayıdır. Bu belgeler haricinde tesisin koşulları ve faaliyette bulunduğu sektörüne göre ek olarak bazı farklı belgeler de alması gerekli olabilir. Yazı içerisinde bahsetmiş olduğumuz belgeler dışında çoğunlukla alınması gereken diğer belgeler işletme süreci içerisinde tamamlanabilmektedir.

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

Yeni bir iş yeri açmak ve çalıştırmak istediğimizde almamız gereken bazı evrak ve izinler bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi iş yeri açma ve çalışma ruhsatıdır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi bu ruhsat ilgili birimlerden usulüne göre alınmadığı sürece işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Bu yazımızda, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve nasıl alınacağı hakkında merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

CIVANIN TAŞINABİLİR TÜR PİLLERDEKİ ÖYKÜSÜ
CIVANIN TAŞINABİLİR TÜR PİLLERDEKİ ÖYKÜSÜ

Cıva çok zehirli ve canlılar bünyesinde uzun sürelerle kalabilen üst düzey bir ağır metaldir. Geçen yüzyılda cıva maddesi çinko-karbon ve alkali mangan türü şarj edilmeyen pillerde ve özellikle cıva-oksit esaslı düğme piller bünyesinde yaygın olarak kullanım yeri bulmuştur. Pillerdeki cıva, direk kimyasal reaksiyona girmeden, pilin genel performansını artıran bir madde olarak tercih edilmekteydi. Cıvanın bu şekilde ilavesi pilin artı kutbunda hidrojen gazı çıkışını önlemekte, korozyonu engellemekte ve en önemlisi pillerin raf ömrünü uzatmaktaydı.