GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINIZ GÜNCEL Mİ?
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINIZ GÜNCEL Mİ?

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formları hazırlanır ve dağıtılır.

OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı
OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı

#tbt geçen hafta OSBÜK tarafından 10-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı”na katıldık. Yeşil OSB kriterlerinin tartışıldığı, iyi uygulama örneklerinin aktarıldığı, verimli bir çalıştay oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyamızda çeşitli nedenler dolayı doğal dengenin bozulmasına bağlı olarak, tarih boyunca iklimde büyük değişmeler olmuştur. Günümüzde çok ciddi boyutlarda çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği, genel bir ifade ile “iklim koşullarındaki küresel ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler” şeklinde tanımlanabilir.

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklarının Yönetimi
Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklarının Yönetimi

Sanayi üretimi basit mantıkla, üretimi gerçekleştireceğiniz birtakım ham maddelerin, doğal kaynak dediğimiz hava su ve enerji ile birtakım işlemlere proseslere, makina alet edevat vb. ile tabi tutulduktan sonra istenilen ürünün elde edilmesidir. Bu üretim faaliyeti esnasında sektörlere göre farklı tür ve miktarlarda atıklar meydana gelmektedir. Genel olarak bir sanayi tesisinden; evsel atıklar, tehlikeli atıklar, tehlikesiz ambalaj atıkları, tıbbi atıklar ve radyoaktif (radyoaktif bir proses varsa) atıklar oluşmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi - Çevresel Planlama Dersi
Bahçeşehir Üniversitesi - Çevresel Planlama Dersi

Rahşan Bukni Ulus, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına Mine İzmirli'nin Çevresel Planlama dersine katılmıştır.

KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır. KKDİK Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.