Ulus Çevre | Business Channel Türk Tv - Ömer Taşdemir
Ulus Çevre | Business Channel Türk Tv - Ömer Taşdemir

https://www.youtube.com/watch?v=DO6qN-unvJE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ZORUNLU HALE GELİYOR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ZORUNLU HALE GELİYOR

Avrupa Komisyonu, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını (ESRS) kabul etti.

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINIZ GÜNCEL Mİ?
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINIZ GÜNCEL Mİ?

Piyasaya arz edilen zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere güvenlik bilgi formları hazırlanır ve dağıtılır.

OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı
OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı

#tbt geçen hafta OSBÜK tarafından 10-13 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı”na katıldık. Yeşil OSB kriterlerinin tartışıldığı, iyi uygulama örneklerinin aktarıldığı, verimli bir çalıştay oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyamızda çeşitli nedenler dolayı doğal dengenin bozulmasına bağlı olarak, tarih boyunca iklimde büyük değişmeler olmuştur. Günümüzde çok ciddi boyutlarda çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara yol açabilecek küresel bir sorun olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği, genel bir ifade ile “iklim koşullarındaki küresel ve önemli yerel etkileri bulunan, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler” şeklinde tanımlanabilir.