Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız) Uygulamaları

YEŞİL YILDIZ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde yapılan sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve Türkiye’nin şartlarını değerlendirerek, 2008 yılında ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’i düzenlemiş ve “Yeşil Yıldız” projesini hayata geçirmiştir.


‘’Yeşil Yıldız’’ uygulaması, “Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini” amaçlamaktadır.


Yeşil Yıldız Belgesi; Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen, Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı çevre etiketi uygulamasıdır.


Yeşil Yıldız Belgesi Neden Önemlidir?

 • Su tasarrufu sağlamak
 • Doğal kaynakların tasarruflu kullanımını sağlamak
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlamak
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını sağlamak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve geri dönüşümlü maddelerin kullanımının teşvik edilmesini sağlamak
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlamalarını sağlamak
 • Kapsayıcı bir yaklaşımla çevreyi korumak
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi ve bu bilince sahip kitle tarafından tercih edilmek
 • İşletme ölçeğinde orta vadeli maliyetleri azaltmak
 • Tesis çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlamak
 • İş gücünün en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Kültür ve Turizm Bakanlığının sağladığı Elektrik Enerjisi Desteğinden faydalanmak
 • Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek ve hepsinden önemlisi çocuklarımıza “Yeşil Bir Miras” bırakabilmek için önemlidir!


Yeşil Yıldız Belgesini Kimler Alabilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletme Belgesi almış tesisler, gerekli kriterleri sağladıkları takdirde “Yeşil Yıldız Belgesi” alabilirler.


ULUS ÇEVRE OLARAK YEŞİL YILDIZ HİZMETİ KAPSAMINDA OLAN ÇALIŞMALAR

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. İşletmenin çevre politikası ve eylem planı, bu plan doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporlar,
 3. Çevreye duyarlı atık su planı, bu konu ile ilgili idari birimden alınmış yazı,
 4. İşletmede kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının düzenli olarak yapıldığına dair kayıtlar ve bakım raporları ile ilgili çalışmalar,
 5. İşletmenin su, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verilerin kullandığına ve izlendiğine ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar,
 6. İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim veya ağırlık olarak) denetim altında tutulduğuna ve verilerin toplandığına ilişkin (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar,
 7. Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (kapalı alan m² başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi) aylık, üç aylık ve yıllık raporlar,
 8. Tesiste kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımların düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. belgeler,
 9. Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin belgelerin;

Hazırlanması ve/vaya temini ile Bakanlığa başvuru yapılmaktadır.