45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

45001-İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Nedir?

Bu standart, yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılması, tüm çalışanlara sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, iş kazalarının en az düzeye indirilmesi, tehlikelerin tanımlanarak risklerin belirlenmesi, proaktif önlemler ile sürekli iyileştirmenin sağlanması ve organizasyonel yapının güçlendirilmesi amacı ile ISO tarafından yüksek seviyeli yapıda hazırlanan, coğrafi, politik, ekonomik, ticari ve sosyal sınırları gözetmeksizin oluşturulan ve uluslararası platformda geçerliliği olan bir standarttır.

Ne işe yarar?

  • Yasal ve düzenleyici şartlara uyumun arttırılmasını,
  • Güvenli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının sağlanması yolu ile kurum kültürünün oluşturulmasını ve aidiyet duygusunun geliştirilmesini,
  • Yaralanma, sakatlık ve özellikle meslek hastalıklarının önlenmesini,
  • İş gücü kaybının önlenmesini,
  • Olumlu imaj oluşturulmasını ve marka değerinin arttırılmasını,
  • Toplum sağlığının tesis edilmesinde proaktif önlemler ile etkin şekilde rol alınmasını sağlamaktadır.