Çevre İzin Lisans Danışmanlığı

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularını içeren izin demektir. Çevre İzin Belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.


Daha önce ayrı ayrı alınan emisyon, gürültü, atık su deşarjı gibi izin konuları ile geri kazanım bertaraf ara depolama, işleme arındırma gibi lisans konularını bütüncül bir yaklaşım çerçevesi içerisinde “Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı” başlığı altında toplanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Yönetmeliği yayınlanmıştır.


  • Emisyon İzni
  • Gürültü İzni
  • Atık su Deşarj İzni
  • Tehlikeli Madde Atık su Deşarj İzni
  • Derin Deniz Deşarj İzni


Çevre İzin ve Lisans Belgesi Nasıl Alınır?

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı, Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.


ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. olarak Çevre İzin Lisans Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.