Yaşam Döngüsü Değerledirmesi

Proje Geliştirme Projesi Geliştirme Unsurları Proje Yaşam Döngüsü, proje geliştirmenin farklı aşamalarını temsil eder. Bu yöntem, herhangi bir projenin bir dizi görev ve karar kapısı olarak planlanmasına ve uygulanmasına izin verir ve gerekli çıktıları zamanında ve bütçede aşamalı olarak belirlemek, planlamak ve sunmak için yapı sağlar. Proje yönetimine yönelik bu yaklaşım, Mülk Sahiplerinin çıkarlarının, iş durumunun ve risklerinin proaktif kontrolü söz konusu olduğunda rakipsiz olduğu kanıtlanmıştır.