Alt Yapı Tesisleri Projelendirme ve İnşa

Altyapı tesisleri çalışma alanlarımızdan bazıları şu şekildedir:

 • Yeraltı suyu deşarj hatlarının tasarımı ve inşaatı
 • Yağmursuyu hatlarının (yol, yüzeysel ve çatı alanlarının drenajı için) tasarımı ve inşaatı
 • Atık su hatlarının tasarımı ve inşaatı
 • İçme ve Kullanma Suyu Hatları Tasarımı ve inşaatı
 • Arıtma Tesisleri
 • Yangın Hidrant Suyu Hatları
 • Su Depolama Sistemlerinin Tasarımı
 • Elektrik (OG, AG vb.) ve Data (Telekom, CCTV Vb.) Hatlarının Altyapı Tasarımı,
 • Yakıt Hidrant Hatlarının Tasarımı (Havalimanlarında ve Petrokimya Tesislerinde),
 • Doğalgaz Hatlarının inşası
 • Özel Yapılarda Altyapı Tasarımı
 • Havaalanları
 • Kültür Merkezleri - Konser Salonları