Çevre İzin Kapsam Dışı Tesis Danışmanlığı

Çevre izni kapsam dışı, Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında yer alan işletmelerin Ek-1 ve Ek-2 Listesin de yer almayan faaliyetler, Çevre İzni kapsam dışı olarak değerlendirilir.


Çevre İzin ve Lisans yönetmeliğinde kapsam dışı olarak değerlendirilen firmalar çevreye karşı kirletici vasfı düşük olarak değerlendirilir. Emisyon izninden muaf olan işletmelerdir. Örnek vermek gerektirse, Tekstil ütü paket dikim yapan firmalar, çevre izin lisans yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde sınır değerlerin altında olan bütün işletmeler çevre izni kapsamdışı olarak değerlendirilir.


Çevre izni kapsam dışı’nda olan firmalar, Emisyon ölçümünden muaf olarak sayılmaktadır. Bu konuyla alakalı herhangi bir resmi yazı yoktur ama böyle değerlendirilir.


Bir tesis yönetmelik kapsamında Çevre izin kapsamı dışında olarak gözüküyorsa bunu kesinlikle belgelemek zorundadır. Bu yüzden de kesinlikle resmi evraklar başvuru yapıp, il çevre müdürlüğünden çevre izni kapsam dışı yazısı alması gerekmektedir. Almış oldukları yazıyı herhangi bir denetimde ibraz etmeleri gerekmektedir.


ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. olarak Çevre İzin Kapsam Dışı Tesis Danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.