Yeşil Liman Belgelendirme Danışmanlığı

Dünyada her alanda olduğu gibi taşımacılık ve liman işletmeciliğinde de çevre duyarlılığının giderek artması, Türkiye’de de yeşil liman tesislerinin ülkeye kazandırılmasının gerekliliğini doğurmuştur.


Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM) Müdürlüğü (SHGM) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde "Yeşil Liman/Eko Liman" projesine başlanmıştır. Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.


Limanların bu belgeyi almayı hak kazanması için öncelikle;

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmaları ile birlikte Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen “Yeşil Liman / Eko Liman Projesi Uygulama Esasları” ve “Yeşil Liman Sektörel Kriterler” kılavuzunda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.


Belirtilen şartları yerine getiren ve bunları idareye sunan liman tesislerine “Yeşil Liman” sertifikası ile özel tasarlanan logonun kullanım izni verilerek, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.


Yeşil Liman/ Eko Liman başvuruları liman işletmelerinin kendi talepleri doğrultusunda gerçekleşmekte olup, gönüllülük esasına dayanmaktadır.


"Yeşil Liman/Eko Liman" protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

  • Liman tesislerinde entegre bir kalite yönetim sistemi yaklaşımının oluşturulması,
  • Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,
  • Gemi veya liman operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması,
  • Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması ve liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,
  • Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyonların azaltılması,
  • Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilerek uygulanması.
  • Atık geri dönüşümünü sağlayarak liman operasyonlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması.
  • Liman operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması,


Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık olarak, liman tesislerine Yeşil Liman sertifikalandırma sürecinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.