İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsat Danışmanlığı

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim iş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. olarak, tesisinizin ilgili belediye veya organize sanayi bölge müdürlüklerinden almaları gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için, tesisinizde fiziksel inceleme ve bilgi/belge kontrolü yaparak, uzman kadromuzla, gerekli tüm çalışmaları, akılcıl ve eksiksiz yerine getirerek, hızlı bir şekilde, İş yeri açma ve çalışma ruhsatınızı alıyoruz.


Gayrisıhhi Müessese Ruhsatları, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında iş yeri açılmadan önce alınması gereken belgelerdendir.


Ruhsat Sınıfı

Yetkili Kuruluş

Açıklama

  1. Sınıf GSMR

Büyükşehir Belediyesi

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri

  1. Sınıf GSMR

İlçe Belediyesi

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleri

  1. Sınıf GSMR

İlçe Belediyesi

Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleri


Yukarıda ki tabloda da gösterdiği gibi, birinci sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı büyükşehir belediyelerinden, ikinci ve üçüncü sınıf olanlar ise ilçe belediyelerinden alınmaktadır. Yalnız organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde kalan iş yerleri organize sanayi bölgesi yönetiminden iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak mecburiyetindedir.


Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İtfaiye Raporunun Alınması
  • Çevresel Risk Analizi
  • İşletme Belgesinin Alınması
  • Makina yerleşim planının hazırlanması
  • Ruhsat Projelerinin Hazırlanması
  • Yer Seçimi ve Tesis İzni Alınması
  • Kapasite Raporunun Alınması