Flora, Fauna Etüt Çalışması

Biyolojik Çeşitlilik, bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamı yani Biyolojik kaynaklarımızın tümüdür. Ülkemizde, Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla gerekli mevzuatlar geliştirilmiş ve bir takım Uluslararası Sözleşmelere taraf olunmuştur. Ulusal Mevzuatımız, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve izleme Projesi” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) Bölge Müdürlüklerine bağlı Şube Müdürlüklerinde Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri ve izlenmesi projeleri yürütülmeye başlanmıştır.


Ulus Mühendislik olarak, Bakanlık Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlükleri adına alanlarında uzman kadromuz ve akademisyenler ile yaptığımız iş birlikleri sonucu Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projelerini yürütmekteyiz.