REACH Danışmanlığı

REACH Danışmanlığı-Tek Temsilci

ULUS ÇEVRE olarak, 20 yılı aşkın sektör tecrübemizle; " ÇEVRE, KİMYA (KKDİK) VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI" konularında uzman kadromuzla, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet sunmaktayız.KKDİK mevzuatı kapsamında; Türkiye’de yapılacak kimyasal madde kaydı başvuruları Türkiye sınırları içerisinde yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. İlgili Yönetmeliğin Tek Temsilci hükmü olması nedeniyle, yurt dışı firmalar gerekli işlemleri Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirebilir. Kısaca Türkiye’de yerleşik olmayan ancak ürünlerini Türkiye piyasasına sunan firmalar, ilgili Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek üzere Türkiye sınırları içerisinde yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Tek Temsilci ünvanına sahip ULUS ÇEVRE olarak hizmet verdiğimiz Kimyasal Mevzuatlar KKDİK (Turkey REACH) Yönetmeliği, SEA Yönetmeliği şeklindedir.


KKDIK Yönetmeliği kapsamında Tek Temsilci hizmetleri;

 • KKDIK kapsamında ithalatçı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
 • Madde Ön-Kayıt işlemlerinin yapılması
 • Tek Temsilcisi olarak Ön-MBDF katılımcısı olmak
 • Ön-MBDF katılımcısı olarak ilgili tüm aktivitelerin takibi
 • Madde için oluşturulan konsorsiyumdaki gerekli iletişimleri gerçekleştirmek
 • Tedarik zinciri bilgilendirmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek
 • İthalatçı iletişimi


SEA Yönetmeliği kapsamında Tek Temsilci hizmetleri;

Madde SEA bildirimi

Madde bilgi güncellemelerinin takibi ve Bakanlığa bildirilmesi


KKDİK (Turkey REACH) Tek Temsilci: 30105 sayılı KKDIK Yönetmeliği, üretici ve ithalatçılar başta olmak üzere kimyasallarla ilgili işlem yapan taraflara sorumluluklar getirmektedir. KKDIK Yönetmeliği MADDE 9 gereği Türkiye’de yerleşik olmayan üreticiler, ithalatçı sorumluluklarını yerine getirmek üzere kimyasal maddenin KKDIK kapsamında yürütülmesi gereken işlemleri için Türkiye’de yerleşik Tek Temsilci atayabilir. Tek temsilcinin madde ve maddenin kullanımına ilişkin yeterli bilgisinin olması gerekmektedir. Maddeyi kendi halinde, karışım veya eşya içerisinde Türkiye’ye ithal eden yurt dışı üretici firmalar ilgili madde için Tek Temsilci atadıkları takdirde Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmanın sorumlulukları Tek Temsilci üzerinden gerçekleştirilir. Tek Temsilci ilgili maddelerin Türkiye içerisinde ilgili hükümlere uygun olarak bulunmasını sağlamakla sorumludur. Bu durumda KKDIK kapsamında ithalatçı firma ilgili madde için “Alt Kullanıcı” olarak kabul edilir. Yurt dışı firma bir madde için sadece bir Tek Temsilci atayabilir. Ancak farklı maddeleri için farklı Tek Temsilciler atayabilir.


SEA Yönetmeliği Tek Temsilci: 28848 sayılı SEA Yönetmeliği gereği zararlılık sınıflandırmasına sahip maddelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda maddenin sınıflandırılma ve etiketleme bilgilerinin güncellenmesi halinde bu güncellemelerin de Bakanlığa bildirilmesi bir zorunluluktur. SEA Yönetmeliği Madde 41(1) gereği SEA bildirimleri ancak Türkiye'de yerleşik firmalar tarafından gerçekleştirilebilir. SEA Yönetmeliği MADDE 41 (4) gereği ise kendi halinde ya da karışım içerisinde ithal edilen maddeler için yurt dışı firma Türkiye’de yerleşik firma ile kendi arasında anlaşmaya vararak Tek Temsilci atayabilir. Bu durumda SEA bildirimi Tek Temsilci tarafından yapılır.


Türkiye’ye ihraç ettiğiniz maddelerinizin KKDİK ve SEA mevzuatı ile ilgili tek temsilcilik hizmeti ni ULUS ÇEVRE olarak sizlere güvenle sunarız.


REACH hizmet kapsamımız:

 1. Mevcut ön-kayıtlı maddelerin yönetimi
 2. Gecikmeli ön-kayıt işlemleri
 3. Ön-kayıt işlemleri
  1. Bilgi toplama ve kayıt yükümlülüklerinin ön-değerlendirmesi
  2. On-line olarak gecikmeli ön-kayıt bilgilerinin ECHA’ya iletilmesi
  3. SIEF (Madde Bilgi Paylaşım Forumu) iletişimin yönetilmesi
  4. REACH’e uyumlu olmanın en uygun fiyatlı yolunun önerilmesi
  5. Konsorsiyumlarda firmayı temsil etme
  6. Daha sonra ortaya çıkabilecek muhtemel gerekliliklerle ilgili strateji geliştirmek
 4. Kayıt işlemleri
  1. Bilgi toplama ve kayıt zorunluluklarının değerlendirilmesi
  2. Madde ve safsızlık tanımlaması
  3. Analitik test sonuçlarının incelenmesi
  4. Soruşturma Dosyası’nın ECHA’ya online olarak teslim edilmesi
  5. Kayıt Dosyası’nın ECHA’ya online olarak teslim edilmesi
  6. SIEF ve Konsorsiyum iletişimlerinin yönetilmesi
  7. REACH’e uyumlu olmanın fiyat bakımından avantajlı yolunun önerilmesi
  8. Konsorsiyumlarda firmanın temsil edilmesi
  9. Daha sonra ortaya çıkabilecek muhtemel gerekliliklerle ilgili strateji geliştirmek
  10. Kayıt dosyası güncellemesi
 5. Müstahzar ve Eşya Üreticileri için Danışmanlık Hizmetleri

ULUS ÇEVRE olarak Türkiye'ye ihraç ettiğiniz malzemeleriniz için KKDİK ve SEA mevzuatı ile ilgili Tek Temsilcilik hizmetini güvenle sunuyoruz.