Stratejik ÇED Uygulamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yayımlanan Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Sektörler İçin Kamu Kurum/Kuruluşlarınca Hazırlanacak Onaya/Kabule Tabi Plan/Programların Planlama/Programlama Sürecinin Başlangıcından İtibaren, Çevresel Değerlerin Plan/Programa Onayından/Kabulünden Önce Entegre Edilmesini Sağlamak, Plan/Programın Olası Olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek, olumlu etkilerini de en üst düzeye çıkarmak ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalardır. Bu kapsamda, sizlere hizmet verebilmek adına ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ olarak yanınızdayız.