Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Başvurusu

Resmi gazetede 21.12.2019 tarih ve 30985 sayı ile yayınlanmış olan ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ kapsamında;


 1. Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini il müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim ederler.
 2. Motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin il müdürlüklerinden motor yağı değişim noktası izin belgesini alması gerekmektedir. İzin alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir.
  1. a. Geçici depolama alanı kurmakla,
  2. b. İl müdürlüğüne başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesini almakla,
  3. c. Bakanlığın çevrimiçi programlarına (EÇBS- Elektronik Çevre Bilgi Sistemi) kayıt olmakla,
  4. d. Motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı (EÇBS) kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.
 3. Motor yağı değişimi yapılan işletmeler 1/7/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden motor yağı değişim noktası izin belgesini almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kaydolmakla yükümlüdür.


Ayrıca;

Atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaktır.

Atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, rafinasyonu, enerji geri kazanımı ve/veya bertarafı yasaktır.

Bu şartlara uymayanlar ile ilgili çok ciddi parasal cezalar uygulanmaktadır.


ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ’ne göre yapılacak işlemlerde akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler için,  atık alanınızın kurulumunda gerekli yönlendirme ve yardımı yaparak ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ olarak atık gönderimleriniz konusunda gerekli eğitimleri veriyoruz.