Çevresel Risk Analizi

Gerçekleştirilen faaliyetin insan sağlığını veya çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz etkileme ihtimaline Çevresel Risk denir.

Tüm faaliyetlerinde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar verme, Risk Değerlendirmesi olarak adlandırılır.

Çevresel Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlar ile çalışma ortamında var olan çevresel tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol altına almak için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Risk Değerlendirmesi Ne İşe Yarar?


Öncelikle karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri tanımlamamıza, risk değerlendirmesi süreçlerini uygulayarak tehlikelerin yol açabileceği riskleri belirlemek ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerekli önlemleri alarak riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmemize yarar.

Çevresel Risk Yönetimi, hangi durumda ne yapılacağına karar verme sürecidir. Verilen mevcut risk tahminleri üzerinden, risklerin kabul edilir olup olmadığı, kabul edilebilir risk düzeyine erişmek için yapılması gerekenler ve nasıl yapılacağı gibi konularda karar verilmesi gerekmektedir.

ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.  uzman kadrosuyla Çevresel Risk Analizinizi hazırlamaktayız.