Jeolojik Etüt Raporu

Jeolojik Etüt Raporu, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar ve mevzi imar planlarında; imar planı hazırlanacak alanlarda yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının, varsa alınabilecek önlemlerin araştırılması çalışmalarını kapsar.

Bu kapsamda ULUS MÜHENDİSLİK olarak sizlere hizmet vermekteyiz.