Teknik Uygunluk Raporlama Hizmeti

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) uyarınca, Yönetmeliğin Ek-3A ve Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgeleri uygun bulunan işletmelere geçici faaliyet belgesi verilmekte olup, müteakibinde işletmelerin Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan bilgi ve belgeler ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.


Çevre lisansı konuları için EK-3C’ de yer alan belgelerin önemli bir kısmını Teknik Uygunluk Raporu oluşturmaktadır. Söz konusu raporların bir kısmı için, rapor formatları ilgili Yönetmeliklerde yer alırken, önemli bir kısmı için ise bu formatların yine ilgili Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yapılacak çalışmalarla belirleneceği ifade edilmektedir. ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ olarak Çözüm Ortağı olan Firmalarımıza her tür lisans konulu faaliyetlerin Teknik Uygunluk Raporunu hazırlamaktadır.


Teknik Uygunluk Raporları

 • Atık Kabul Tesisi Faaliyet Raporu
 • Düzenli Depolama Tesisleri İzleme Raporu Formatı
 • ATY Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanımı Teknik Uygunluk Rapor Formatı
 • Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Teknik Uygunluk Raporu Formatı
 • AEEE İşleme Tesisi
 • Atık Akü Geri Kazanımı
 • Atık Pil Geri Kazanımı
 • Atık Yağ Geri Kazanımı
 • Bitkisel Atık Yağ Kazanımı
 • Hurda - ÖTA İşleme Tesisi
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanımı
 • ÖTA Geçici Depolama
 • PCB Arındırma
 • Tehlikeli Atık Geri Kazanımı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Teknik Uygunluk Raporu
 • Tanker Temizleme Teknik Uygunluk Raporu
 • Bitkisel Yağ Ara Depolama
 • Maden Atık Bertaraf Tesisleri İçin İzleme Rapor Formatı
 • Biyokurutma Teknik Uygunluk Raporu
 • Atık Yağ Transfer Noktası
 • Biyometanizasyon Teknik Uygunluk Raporu
 • Kompost Teknik Uygunluk Raporu
 • Mekanik Ayırma Teknik Uygunluk Raporu