Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem Değerlendirme Raporları

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin ÇED sürecinde Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından projenin doğa ile etkileşimini uzman ve alanında bilimsel yeterliliklere sahip akademisyenler (ekolog, hidrobiyolog, hidrojeolog, ornitolog, herpetolog, jeolog, CBS Uzmanı vb.) tarafından inceleyerek olası etkilerini belirleyen ve olumsuz etkileri en az indirilmesi için çözüm önerileri sunulan akademik çalışmalar neticesinde oluşturulan rapordur. Bu rapor özellikle enerji (Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santralleri (GES)) ve maden projelerinde ön plandadır.

Ekosistem Raporları hazırlanırken alandaki ekosistem çeşitliliği ve özellikleri; habitat tipleri, hassaslık, nadirlik ve koruma önceliği durumları tespit edilir ve meteorolojik veriler kullanılarak yapılacak faaliyetten ekosistemin ve habitatın etkilenme durumları tespit edilerek faaliyet öncesi ve sonrasında bağlı olarak çeşitli akademisyenler ve uzmanlar tarafından yorumlar yapılır. Arazi çalışmaları ile elde edilen bilgiler neticesinde bitki ve hayvan varlığı listeleri hazırlanarak alandaki faaliyetlerin bitki ve hayvan varlığına olabilecek etkileri değerlendirilerek koruyucu tedbirler ortaya koyulur.

Ulus Mühendislik olarak Uzman kadromuzla ve ülkemizin değişik üniversitelerinde yer alan akademisyenler ile birlikte ilgili kurumların öngörüldüğü özel formata göre hazırlamakta ve raporun hazırlanması ile belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ulus Mühendislik ; T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından 2016 yılında 286 nolu ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiş bir olarak aşağıdaki konularda faaliyetler göstermektedir.