Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Küresel olarak iklim değişikliği ile karşı karşıya kaldığımız şu günlerde atmosfere salınan sera gazları iklim değişikliğinin temel sebeplerinden biridir. Sera gazı emisyonlarının takibi ve azaltılması büyük önem taşımaktadır, bu yaklaşım sebebiyle “karbon ayak izi” terimi doğmuştur. Karbon ayak izi; bir işletmenin gerçekleştirdiği eylemler (ürün, hizmet vb.) sebebiyle ortaya çıkan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit cinsinden eşdeğerini ifade eder. Karbon ayak izini iki ana başlıkta inceleyebiliriz:

  1. Birincil ayak izi: Fosil yakıtların yakılmasından ortaya çıkan doğrudan CO2 emisyonu. Evsel enerji tüketimi ve ulaşımda ortaya çıkan CO2 emisyonu bu gruba örnek olarak verilebilir.
  2. İkincil (Dolaylı) Ayak izi: Üretilen ürünlerin tüm yaşam döngüsünü kapsar, üretimden kullanım ömrü bitene kadarki süreçteki emisyonun bir ölçüsüdür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar sera gazı emisyon izleme planı hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda olmayan kuruluşlar da temiz üretim ve sürdürülebilirlik gereği Karbon Ayak İzi hesaplatarak, mevcut emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalıdır. Karbon ayak izi çalışması sayesinde işletmenin maliyetlerinde ve emisyonlarında azalma meydana gelecektir ve marka değeri artacaktır.


Karbon ayak izi hesaplamaları ISO 14064 standardı uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Raporlama adımlarımız:

  • Kaynakların belirlenmesi: işletmenin sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti yapılır.
  • Database oluşturulması: Tespit edilen emisyon kaynakları için bir veri tabanı oluşturulur.
  • Verilerin bir araya getirilmesi ve işlenmesi: İlgili yılın emisyon miktarı tespit edilir ve faaliyet alanına ve kaynak tipine göre sınıflandırılır.
  • Emisyon Hesabı: tüm veriler database aktarılarak emisyon miktarları elde edilir.
  • Karbon Ayak İzi Hesaplama: Emisyon verileri uyarınca ISO 14064 Standardı kullanılarak işletmenin karbon ayak izi hesaplanır.
  • İyileştirme Çalışmaları: Emisyon azaltım projeleri geliştirilir ve uygulamaya alınır.


Ulus Çevre olarak uzman kadromuzla birlikte daha temiz bir dünyada yaşamak için yanınızdayız...