Uluslararası standart ve değerlere göre çevresel ve sosyal eski değerlendirilmesi(ÇSED) Mühendislik hizmetleri

 

ÇSED Raporları, gerçekleştirilmesi planlanan ve çevresel etkileri muhtemel bir projenin; fiziksel, biyolojik, kültürel ve sosyoekonomik açıdan etkilerini öngören ve değerlendirilen rapordur. Bu rapor ile faaliyet hakkında bölge halkının bilgilendirilmek ve aydınlatmak, faaliyet alanı ve yakın çevresindeki mevcut sosyal durum ve etkilerini belirlemek ve olası olumsuz etkilere yönelik iyileştirici ve koruyucu öneriler ortaya koymaktadır.

 

Uluslararası Kurum ve Kuruluşların; Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Avrupa Yatırım Bankası, OPIC, vb. talepleri doğrultusunda, hazırlanması gereken ÇSED Raporlarını, Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güv. Ltd. Şti. olarak, uluslararası, usul, standart ve kriterlere göre yapılacak yatırımız özelliğine ve yerin özelliğine göre, özelleşen bilgilerin yer aldığı, farklı disiplinlerden ve alanında uzman kişilerden oluşturduğumuz, çalışma grupları tarafından, literatür ve arazi çalışmaları yapılması sonucunda hazırlamaktadır.  Ayrıca inşaat ve İşletme aşamasında; rapor kapsamında belirlenen usul ve esasların uygulanması aşmalarında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Uygulama Raporları İzlemesi (ÇSYPURİ) hizmeti vermekteyiz.

 

Ulus Mühendislik; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından,  ÇED Yeterlik Belgesi ile yetkilendirmiş bir ÇED firmasıdır. 

Sizlere de hizmet vermekten büyük mutluluk duyarız.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Mühendislik Hizmetleri