Ekibimiz

Rahşan Bukni ULUS :

1974 Kars  doğumlu. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Çevre Mühendisi olarak mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisansa devam ettiği yıllarda İstanbul Çevre İl Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı. 14 yıl İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştıktan sonra ayrılarak Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık İş Sağlığı ve Güv. Ltd. Şti.’i kurdu.

Yapmış Olduğu Çalışmalardan Bazıları :

2006 yılında Tuzla Orhanlı da bulunan gömülü tehlikeli atık varil ve benzeri malzemelerin sahadan çıkarılması çalışmasında saha koordinatörü olarak görev yapmıştır. Bu olay ve sonrası yapılan çalışmalar, yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisinde bekleyen Çevre Kanununun yayımlanarak yürürlüğe girmesine vesile olmuştur. Bu çalışmadan ötürü, İstanbul Valiliği’nden taktir belgesi, Çevre ve Orman Bakanlığından Teşekkür belgesi almıştır. Bu çalışmanın detaylarını içeren makale hazırlayarak,  TÜRKAY Kongresinde bildiri olarak sunmuştur.

Çevre Bakanlığında görevli olduğu yıllar boyunca ;

- Bir çok ÇED Raporunun incelemesi ve Raporu yönetilmesinde aktif çalışmaları olmuş ve bu nedenle ÇED Koordinatör belgesi almaya hak kazanmıştır,

- Birçok çevre denetiminde bulunmuş ve bu denetimler, aldığı eğitim ve girdiği sınav sonunda Çevre Denetçisi Belgesini mevcuttur,

- Bir çok firmanın Çevre İzni ve/veya Lisansı işlemlerinde görev almış ve bu belgelerde imzası yer almıştır. Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. bünyesinde de bir çok firmanın Çevre İzin ve/veya Lisans işlemlerini alınmış ve bu konuda birçok firmayla çalışmalar başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

- Çevre İl Müdürlüğü ve mevzuat gereği ilgili paydaşlarıyla ortak toplantılar hazırlamak veya bu toplantılara İl Müdürlüğünü temsilen katılımlar gerçekleştirmiştir.

Verdiği Eğitim ve Konuşmalardan Bazıları :

Sanayi tesisleri ve hastanelerde verilen onlarca eğitime ek olarak,

Tarih

Kime

Konu

2004

Jandarma Doğal Hayatı Koruma Komutanlığı- Jandarma Çevre Koruma Timi

Çevre Eğitimi

2008

Çevre Mühendisleri Odası

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Katı Atık Yönetimi

Çevre Hukuku

2009

Marmara Belediyeler Birliği

Katı Atık Düzenli Depolama Tesis Kriterleri

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

2006 yılında Tuzla Gömülü Varilleri Çıkarması ve Getirdikleri

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

İstanbul İlin de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

2010

Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkay Kongresi

İstanbul İlin de Katı Atıkların Yönetimi

2010

Yalova Belediyesi Çevre Paneli

Atık Yönetimi

2010

Tekirdağ Belediyesi Çevre Paneli

Atık Yönetimi

2011

TSE Gebze Kampüsü- Sistem Belgelendirme Personeli

Çevre Eğitimi

2013

Kadir Has Üniversitesi Akıllı Şehirlerde Bilişim Kongresi

Günümüzde ve Gelecekte Ülkemizde Ve Dünya Da Çevre Ve Atık Yönetimi

2013

Tuzla Belediyesi ve Tüm Marmara Belediyeleri Atık Yönetimi Toplantısı

Atık Yönetimi

ÇED Raporu, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlama ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri konularında 20 yılı aşkın tecrübemizle en kısa sürede çözümler için bize 0 (216) 305 62 32 Telefondan ve info@uluscevre.com.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız, çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir. Bu amaçla çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için Çevre Danışmanlık faaliyetleri sağlamaktayız.

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam ederbilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yasal şartların sağlanması için tarafımızdan verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2' de olması durumuna göre yönetmeliklere belirtilen yasal süreler çerçevesinde, Çevre Görevlilerimizi tesisinizde görevlendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Firmamız; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık'ça “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi'ne sahip olup çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık konularında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim