Temiz Üretim Planları Hazırlama

Temiz Üretim Planları Hazırlama

Temiz Üretim ürünün tasarımından geri dönüşümüne kadar bütün süreçlerin çevreye olan zararlarının azaltılması veya yok edilmesini amaçlayan daha bütünleyici bir yaklaşımdır. Firmamız Temiz Üretim Planları Hazırlama konularında destek ve hizmet vermektedir.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi'ne Sahiptir.

Eko-verimlilik ya da diğer ismiyle Temiz Üretim aynı miktarda üretim için: o daha az doğal kaynak harcaması, o daha az enerji kullanımı ve o daha az atık üretimi prensiplerine dayanmaktadır. Bu çerçeveden bakınca, eko-verimlilik çevresel kaygılarla beraber ekonomik kalkınma, endüstriyel verimlilik ve doğal kaynakların korunması gibi kavramlarla da ilişkilidir.

Temiz Üretim ürünün tasarımından geri dönüşümüne kadar bütün süreçlerin çevreye olan zararlarının azaltılması veya yok edilmesini amaçlayan daha bütünleyici bir yaklaşımdır. Temiz üretim, üretim süreçleri için; hammadde, su ve enerjinin etkin kullanımını, tehlikeli hammaddelerin kullanılmamasını, üretim prosesleri boyunca her türlü atıkların gerek miktar gerek toksik içerik bakımından azaltılmasını öngörür. Aynı zamanda temiz üretim,  7/24  ürünlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan olumsuz etkilerinin azaltılmasıdır.

Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız, çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir. Bu amaçla çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için Çevre Danışmanlık faaliyetleri sağlamaktayız.

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam ederbilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yasal şartların sağlanması için tarafımızdan verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2' de olması durumuna göre yönetmeliklere belirtilen yasal süreler çerçevesinde, Çevre Görevlilerimizi tesisinizde görevlendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Firmamız; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık'ça “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi'ne sahip olup çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık konularında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim