Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı

Konularında deneyimli personelimiz ile "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" , "Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi" ve "Alıcı Ortamlara Atıksu Deşarj Standartları Ve Kirletme Yasakları Yönetmeliği" ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanızın çözüm ortağı olmaktayız.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi'ne Sahiptir.

ULUS MÜHENDİSLİK ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD. ŞTİ. konularında deneyimli personeli ile  "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" , "Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi" ve "Alıcı Ortamlara Atıksu Deşarj Standartları ve Kirletme Yasakları Yönetmeliği" ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanızın çözüm ortağı olmaktadır.

Çevre İzni Alınması İle İlgili Hükümler :

• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Konusunda Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Genel Hükümler
• Alıcı Ortama Atıksu Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İnine İtiraz
• Kirlenmeye Karşı Tedbir Yükümlülüğü
• Derin Deniz Deşarjı Olan Kurum, Kuruluş ve İşletmeler İçin Çevre İzni

Atıksu Altyapı Tesislerindeki Uygulamalar :

• Atıksu Toplama ve Bertaraf Yükümlülüğü
• Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları
• Atıksu Toplama Sistemine Verilemeyecek Maddeler
• Atıksu Altyapı Tesislerine Bağlanabilecek Atıksuların Özellikleri
• Ön Arıtma Tesisleri
• Kanalizasyon Sistemine Bağlantı ve Boşaltımların Kontrol Düzeni
• Atıksu Altyapı Tesisleri Kullanımı Çerçevesinde Yönetmeliğin İhlali Kapsamına Giren Davranışlar

Çeşitli Hükümler :

• Denetim
• Haber Verme Yükümlülüğü
• Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
• İzleme

Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız, çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir. Bu amaçla çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için Çevre Danışmanlık faaliyetleri sağlamaktayız.

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam ederbilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yasal şartların sağlanması için tarafımızdan verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2' de olması durumuna göre yönetmeliklere belirtilen yasal süreler çerçevesinde, Çevre Görevlilerimizi tesisinizde görevlendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Firmamız; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık'ça “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi'ne sahip olup çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık konularında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim