Yeşil Havaalanı Danışmanlığı

Yeşil Havaalanı Danışmanlığı

Havaalanlarında bulunan tüm işletmelerin Yeşil Kuruluş Sertifikasını almaları dahilinde ise o havaalanlarına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilir. Havaalanları içerisinde bulunan tüm kuruluşların Yeşil Kuruluş Sertifikası almaları ve havaalanlarının Yeşil Havaalanı Sertifikalarını almaları konularında destek ve hizmet vermekteyiz.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi'ne Sahiptir.

Yeşil Hava Alanları Projesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havaalanlarında faaliyet gösteren işletmelerin insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri zararların en aza indirgenmesi mümkün mertebede ortadan kaldırılabilmesi için çalışma başlatmıştır. Bu kapsamda işletmeler TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki güncel sürümüne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel özelliklere uygun bir çevre yönetim sistemi kurması, uygulaması , dökümante etmesi ve sürdürebilirliğini sağlaması sağlaması gerekmektedir.

Bunlara ilaveten ;

• Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi,

• Her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması,

• TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Bu şekilde tüm gereksinimleri yerine getiren işletmelere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Kuruluş Sertifikası verilmektedir.

Havaalanlarında bulunan tüm işletmelerin Yeşil Kuruluş Sertifikasını almaları dahilinde ise o havaalanlarına “Yeşil Havaalanı Sertifikası” verilir.

Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti. havaalanları içerisinde bulunan tüm kuruluşların Yeşil Kuruluş Sertifikası almaları ve havaalanlarının Yeşil Havaalanı Sertifikalarını almaları konularında destek ve hizmet vermektedir.

Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Firmamız, çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir.

Çevre danışmanlık hizmeti, genel olarak; doğal kaynakların daha etkili ve verimli kullanılmasının yanında, meydana gelen kirleticilerin, çevrenin dengesini ve sağlığını bozmadan, mühendislik yöntemleriyle, önlenmesi ve/veya azaltılması sağlayarak, çevreye olabilecek etkilerinin en az düzeye indirecek şekilde yönetilmesi işidir. Bu amaçla çevre uzmanlarımız tarafından çevre kirliliğinin en aza indirilmesi, yasal ve uluslararası standart şartlarının sağlanması için Çevre Danışmanlık faaliyetleri sağlamaktayız.

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu

Çed Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Hazırlama Yetkisi Ve Yeterlilik Belgesine Sahip Profesyonel Danışmanlık Şirketi olarak bizler sizin için çed kararlarınızı en kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tmgd - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetimizden faydalanarak; yasal ve zorunlu yükümlülükleri yerine getirmiş, denetleme ve cezalardan kurtulmuş olur ve faaliyetinize devam ederbilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Yasal şartların sağlanması için tarafımızdan verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2' de olması durumuna göre yönetmeliklere belirtilen yasal süreler çerçevesinde, Çevre Görevlilerimizi tesisinizde görevlendirmekte ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Çevre İzin Belgesi Alma

Firmamız; Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık'ça “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlik Belgesi'ne sahip olup çevresel danışmanlık hizmetleri konusunda, nitelikli yönetim kadrosu ve tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, en iyi hizmeti sunmayı kendine amaç edinmiştir. Çed Raporu ve Çevre Danışmanlık konularında bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İletişim